Báo giá

Báo giá tour du lịch biển Miền Bắc

Báo giá tour du lịch biển Miền Bắc khách đoàn

CHƯƠNG TRÌNH

KHÁCH SẠN

GIÁ ĐẦU TUẦN

HN – BIỂN CÁT BÀ - ( 3N2Đ )

2, 3, 4*

 

HN – RESORT SUNRISE CÁT BÀ - ( 3N2Đ )

RESORT 4*

 

HN - BIỂN VÂN ĐỒN – ĐẢO QUAN LẠN  ( 3N2Đ ) - ( 4N3Đ)

2*

 

HN – BIỂN HẢI HÒA  ( 3N2Đ ) - ( 4N3Đ)

2*

 

HN – BIỂN HẢI TIẾN - ( 2N1Đ) – ( 3N2Đ )

2, 3, 4*

 

HN – BIỂN ĐẢO CÔ TÔ - ( 3N2Đ )

2*

 

HN - BIỂN HẠ LONG–CÁT BÀ - ( 3N2Đ) – NGỦ TÀU + KS 3* CÁT BÀ

3*

 

HN - BIỂN HẠ LONG – ( 3N2Đ)

2, 3, 4*

 

HN - RESORT FLC HẠ LONG – ( 2N1Đ) – ( 3N2Đ)

RESORT 5*

 

HN - RESORT VINPEARL HẠ LONG  ( 2N1Đ) – ( 3N2Đ)

RESORT 5*

 

HN - RESORT FLC  SẦM SƠN  – ( 2N1Đ) - ( 3N2Đ)

RESORT 5*

 

HN - BIỂN SẦM SƠN - ( 2N1Đ ) – ( 3N2Đ)

2, 3, 4*

 

HN - BIỂN CỬA LÒ – QUÊ BÁC ( 3N2Đ ) - ( 4N3Đ) – Ô TÔ

2, 3, 4*

 

HN - BIỂN CỬA LÒ – QUÊ BÁC ( 3N4Đ ) - ( 4N5Đ ) - TÀU HỎA NẰM K6

2, 3, 4*

 

HN - BIỂN THIÊN CẦM  - ( 4N3Đ)

2, 3*

 

HN – HÒN DÁU RESORT( 2N1Đ) – ( 3N2Đ)

RESORT 4*

 

HN – MÓNG CÁI – BIỂN TRÀ CỔ - ( 4N3Đ)

2, 3*

 

HN -VŨNG CHÙA–BIỂN NHẬT LỆ - THIÊN ĐƯỜNG ( 4N5Đ) - TÀU K6

2, 3, 4*

 

HN – BIỂN NHẬT LỆ - BIỂN CỬA TÙNG - ( 4N5Đ) - TÀU HỎA NẰM K6

2, 3, 4*

 

HN -VŨNG CHÙA-QUẢNG BÌNH-HUẾ - ĐÀ NẴNG - ( 6N5Đ) - ĐI Ô TÔ

2, 3, 4*

 

HN – HUẾ - BIỂN LĂNG CÔ ( 4N5Đ) - TÀU HỎA NẰM K6

2, 3, 4*

 

HN -VŨNG CHÙA–BIỂN NHẬT LỆ - THIÊN ĐƯỜNG - CỬA LÒ ( 4N3Đ)

2, 3, 4*

 

HN -VŨNG CHÙA–BIỂN NHẬT LỆ - THIÊN ĐƯỜNG – VINH  ( 5N4Đ)

2, 3, 4*

 

XUYÊN VIỆT (15N14Đ) – (17N16Đ)

ĐI Ô TÔ - VỀ MÁY BAY

2, 3, 4*

 

Messenger zalo Phone