Báo giá

Tour ghép khách lẻ - quốc tế khởi hành hàng ngày

TOUR GHÉP KHÁCH LẺ - QUỐC TẾ KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY

CHƯƠNG TRÌNH

LỊCH KHỞI HÀNH

GIÁ TOUR

THÁI LAN  5N4Đ – BAY LION AIRLINES

24, 26/3;  15, 22/4;  20, 27/5

5.990.000

THÁI LAN  5N4Đ – BAY FD AIRLINES & VJ AIRLINES

 

12, 22, 26, 27/6;  3, 8, 10, 13, 20, 22, 24, 27/7;  1, 8/8

6.950.000

THÁI LAN  5N4Đ – BAY LION AIRLINES

10, 20, 24/6;  5, 14/8

6.750.000

LÀO – ĐÔNG BẮC THÁI LAN 4N- BAY VN AIRLINES

13,27/6; 11,25/7; 15/8; 12/9;17/10

11.500.000

SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ - BAY TR AIRLINES

8, 13/6;   11, 25/7

10.590.000

SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ - BAY TR AIRLINES

3, 10, 17, 24/7;  1, 3, 15, 22/8

10.990.000

CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG 5N4Đ  CHINA AIR

10, 17, 24, 31/5;  7, 14, 21, 28/6

15.990.000

CÔN MINH- LỆ GIANG- SHANGRILA 6N- ĐƯỜNG BỘ

4, 11, 18, 25/6;  2, 9, 16, 23, 30/7

6, 13, 20/8

13.900.000

CÔN MINH- LỆ GIANG- SHANGRILA 6N-

                                           BAY CHINA AIRLINES

13, 20, 27/5;  10, 17, 24/6

8,22,29/7; 5,12,19/8; 2,9,16,23/9

7,14,21/10

16.990.000

17.990.000

MYANMAR 4N3Đ –    BAY VIETJET AIRLINES

16/5;  20/6;  18/7

8.900.000

CAMPUCHIA 4N3Đ –   BAY VIETJET AIRLINES

 

16, 30/5;  13, 20, 27/6

11, 18, 25/7;  8, 22, 29/8

8.490.000

ĐÀI LOAN 5N4Đ –        BAY VIETNAM AIRLINES

15, 24/5

11.590.000

ĐÀI LOAN 5N4Đ –       BAY CHINA AIRLINES

31/5; 28/6; 5, 26/7; 16/8

10/5; 14/6; 12/7; 2, 16/8; 13/9

11.900.000

ĐÀI LOAN 5N4Đ –      BAY VIETJET AIRLINES

7, 15, 25, 29/6

19, 26/6;  10, 17/7

11.900.000

BÌNH NHƯỠNG – KHAI THÀNH – DMZ - KEASONG 5N4Đ                             BAY VIETNAM AIRLINES

12/4; 24/5; 7/6

19/7;  16/8

33.900.000

NHẬT BẢN 6N5Đ –   BAY VIETNAM AIRLINES

 

23/5;  19/6;  11, 28/7;  31/8

32.900.000

NHẬT BẢN 4N3Đ –    BAY VIETNAM AIRLINES

 

17, 19, 21/4;

15, 19, 24/5; 6, 13, 22/6

21.900.000

NHẬT BẢN 6N5Đ –   BAY VIETJET AIRLINES

 

22/5

18/6;  16/7;  6/8

27.900.000

28.900.000

 

Messenger zalo Phone