Báo giá

Báo giá tour ghép khách lẻ Châu Á, Đông Nam Á 2020

TOUR GHÉP KHÁCH LẺ - QUỐC TẾ KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY

CHƯƠNG TRÌNH

LỊCH KHỞI HÀNH

GIÁ TOUR

 

THÁI LAN  5N4Đ – BAY FD AIRLINES

30/12

8, 10, 11/01;  10, 12, 24/02;  9, 23/3

26, 27/01   (Mùng 2 + 3 Tết)

6.190.000

5.790.000

9.790.000

SINGAPORE   4N3Đ - BAY VJ AIRLINES

25/01  (Mùng 1 Tết)

15.490.000

 

SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ - BAY TR AIRLINES

26/01,  28/01  (Mùng 2 + 4 Tết)

4, 11, 18, 21, 25, 28/02

6, 7, 10, 13, 20, 21, 24, 27/03

14.990.000

10.290.000

10.290.000

SINGAPORE – MALAYSIA – INDONESIA  5N4Đ

THÁNG 2 + 3 + 4 + 5 + 6

9.590.000

QUẢNG CHÂU 4N3Đ

(TOUR SHOPPING TẠI THIÊN ĐƯỜNG MUA SẮM)

THỨ 5 + 7 HÀNG TUẦN

4.990.000

CÔN MINH- LỆ GIANG- SHANGRILA 6N- ĐƯỜNG BỘ

THỨ 3 HÀNG TUẦN

12.990.000

CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG 5N4Đ  CHINA AIR

/

/

CÔN MINH- LỆ GIANG- SHANGRILA 6N-  CHINA AIR

31/12

17.490.000

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHÙ DUNG TRẤN 6N5Đ – Ô TÔ + TÀU HỎA

28/12        (Tết dương lịch)

26, 27/01  (Mùng 2 + 3 Tết)

7.390.000

8.990.000

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI 5N4Đ – BAY VJ AIRLINES

6, 13, 20/01;  3, 10, 17, 24/02

27/01  (Mùng 3 Tết)

8.990.000

12.990.000

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI 6N5Đ – BAY VJ AIRLINES

01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 31/01; 

4,6,13,18,20,27/3;   7,12,14,21,28/2

1,3,10,15,17,24/4;  1,8,15,20,22,29/5

9.490.000

11.490.000

11.490.000

 BẮC KINH-VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH 4N3Đ – BAY VN AIR

22/03

10.700.000

 BẮC KINH – THƯỢNG HẢI 5N4Đ - BAY VIETNAM AIR

18/12;  25/03

14.900.000

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN- BẮC KINH  7N6Đ 

BAY MACAU AIRLINES

THÁNG 2 + 3 + 4 + 5 + 6

13.990.000

BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU–TÔ CHÂU 7N6Đ   

BAY VIETNAM AIRLINES

20, 30/12

28/2;  9, 13, 15, 23, 27, 29/03

17.300.000

16.400.000

 

ĐÀI LOAN 5N4Đ - BAY VIETJET AIRLINES

10/01;  19, 21, 22, 26, 28, 29/02

4,6,7,11,13,14,18,20,21,25,27,28/03

8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24/04

 

10.490.000

HONGKONG 4N3Đ - BAY HX AIRLINES

26/01 (Mùng 2 Tết)

28/02;  12, 27/03

16.900.000

12.900.000

 

Messenger zalo Phone