Báo giá

Báo giá tour du lịch Châu Âu, Mỹ 2020

TOUR GHÉP KHÁCH LẺ - QUỐC TẾ KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY

CHƯƠNG TRÌNH

LỊCH KHỞI HÀNH

GIÁ TOUR

PHÁP – BỈ - HÀ LAN – ĐỨC – 9N8Đ

BAY CZ AIRLINES

02/04;  21/05;  11/06;  02/07; 10/9

26/01 (MÙNG 2 TẾT ÂM)

39.900.000

49.900.000

PHÁP – BỈ - HÀ LAN – ĐỨC – 10N9Đ

BAY CA AIRLINES

28/02

26/01 (MÙNG 2 TẾT ÂM)

39.900.000

49.900.000

PHÁP – THỤY SỸ - Ý  - VANTICAN  10N9Đ

BAY QATAR***** AIRWAYS

25/01 (MÙNG 1 TẾT ÂM)

24/03;  14/05

59.900.000

54.900.000

PHÁP (MONACO/NICE) – THỤY SỸ - Ý  10N9Đ

BAY CA AIRLINES

THÁNG 2 + 3 + 4 + 5 + 6

43.900.000

 

 

SYDNEY – MELBOURNE – CANBERRA  7N6Đ

BAY VIETNAM AIRLINES

6/12

20/12 (DỊP NOEL)

27/12 (ĐÓN NĂM MỚI)

26/01 (MÙNG 2 TẾT ÂM)

46.900.000

53.900.000

51.900.000

60.990.000

MỸ (LIÊN TUYẾN ĐÔNG, TÂY)  10N9Đ

BAY CHINA HOẶC EVAR AIRLINES

THÁNG 2 + 3 + 4 + 5 + 6

56.900.000

BALKANS  10N9Đ

THÁNG 2 + 3 + 4 + 5 + 6

63.900.000

TÂY TẠNG 6N5Đ

THÁNG 2 + 3 + 4 + 5 + 6

28.500.000

ẤN ĐỘ - NEPAL 10N9Đ

THÁNG 2 + 3 + 4 + 5 + 6

34.500.000

NEPAL 6N5Đ

THÁNG 2 + 3 + 4 + 5 + 6

27.500.000

TÂN CƯƠNG 7N6Đ

THÁNG 2 + 3 + 4 + 5 + 6

31.900.000

Messenger zalo Phone