Báo giá

Báo giá tour du lịch lễ hội

TOUR LỄ HỘI

TOUR LỄ HỘI THEO YÊU CẦU

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁ TOUR ĐOÀN TRÊN 20K

GIÁ TOUR ĐOÀN DƯỚI 20K

AN TOÀN KHU – TÂN TRÀO 1N

370.000

400.000

ATK – TÂN TRÀO – LỄ TUYÊN QUANG 2N

1.050.000

1.150.000

BÀ CHÚA KHO – CHÙA DÂU – BÚT THÁP 1N

370.000

400.000

CHÙA DÂU – BÚT THÁP – BỒ ĐỀ 1N (ĐI TÀU THỦY )

450.000

470.000

CHÙA DÂU – BÚT THÁP – CHÙA NÔM 1N

370.000

400.000

CHÙA PHẬT TÍCH – BÀ CHÚA KHO – ĐỀN ĐÔ 1N

370.000

400.000

CHÙA VĨNH NGHIÊM – ĐỀN ĐÔ 1N

350.000

370.000

ĐỀN LẢNH GIANG – CHÙA CHUÔNG – VĂN MIẾU XÍCH ĐẰNG 1N

370.000

400.000

SUỐI MỠ - CHÙA VĨNH NGHIÊM 1N

400.000

420.000

VĂN MIẾU XÍCH ĐẰNG- CHÙA CHUÔNG- ĐỀN THIÊN HẬU- ĐỀN TRẦN

380.000

400.000

CHÙA NÔM- ĐỀN GHỀNH- CHÙA DÂU- BÚT THÁP 1N

370.000

400.000

CHÙA TRĂM GIAN – CHÙA TRẦM – VĂN MINH RESORT 2N

1.150.000

1.250.000

CHÙA TÂY THIÊN – ĐỀN HAI BÀ TRƯNG 1N

370.000

400.000

CHÙA TÂY THIÊN – ĐỀN TRÌNH 1N

370.000

400.000

CHÙA MÍA – THÁC ĐA 1N

370.000

400.000

CHÙA THẦY – CHÙA TÂY PHƯƠNG 1N

370.000

400.000

CHÙA TIÊN – ĐỀN MẪU ĐẦM ĐA 1N

420.000

450.000

CHÙA TIÊN – ĐỘNG PHÚ LÃO 1N

420.000

450.000

CHÙA TRẦM – TRĂM GIAN 1N

350.000

370.000

CHÙA TRẦM – TRĂM GIAN - CHÙA TIÊN – ĐỀN MẪU ĐẦM ĐA 1N

420.000

450.000

CHÙA TRẦM – TRĂM GIAN – ĐỀN CHÚA THÁC BỜ 1N

470.000

500.000

CHÙA TRẦM – TRĂM GIAN – CHÙA LINH TIÊN TỰ 1N

370.000

400.000

ĐỀN HÙNG – KHOÁNG NÓNG THANH THỦY 2N

1.050.000

1.150.000

ĐỀN HÙNG – ĐỀN MẪU ÂU CƠ – TÂY THIÊN 1N

370.000

400.000

ĐỀN HÙNG – ĐỀN LẠC LONG QUÂN - ĐỀN MẪU ÂU CƠ  1N

370.000

400.000

ĐỀN HÙNG – THÀNH CỔ LOA 1N

370.000

400.000

 

Messenger zalo Phone