Báo giá

Tour du lịch lễ hội 2018

TOUR LỄ HỘI

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁ ĐOÀN TRÊN 32 KHÁCH

GIÁ ĐOÀN DƯỚI 32 KHÁCH

CHÙA HƯƠNG 1N

460.000

480.000

K9 ĐÁ CHÔNG – ĐỈNH VUA 1N

420.000

450.000

K9 ĐÁ CHÔNG – TRE NGUỒN RESORT 2N

1.050.000

1.150.000

CHÙA KHAI NGUYÊN-NHẠC ĐƯỜNG BÁ PHỔ-PHM TRƯỜNG“NGƯỜI PHÁN XỬ”

390.000

420.000

ĐẢO DỪA THUNG NAI – ĐỀN CHÚA THÁC BỜ 1N

500.000

520.000

ĐẢO DỪA THUNG NAI – ĐỀN CHÚA THÁC BỜ 2N

850.000

950.000

PHỦ THÀNH CHƯƠNG – ĐỀN SÓC SƠN 1N

450.000

470.000

TÂY THIÊN – TAM ĐẢO 2N

950.000

1.050.000

LỄ HỘI TỨ BẤT TỬ

580.000

600.000

CHÙA BA VÀNG – CHÙA QUỲNH LÂM 1N

390.000

420.000

CHÙA BA VÀNG – ĐỀN CHU VĂN AN 1N

390.000

420.000

CHÙA BA VÀNG – YÊN TỬ 1N

390.000

420.000

CHÙA BA VÀNG – CHÙA CÔN SƠN – KIẾP BẠC – ĐỀN CHU VĂN AN 1N

420.000

450.000

CHÙA CÁI BẦU – ĐỀN CỬA ÔNG – 1N

450.000

470.000

CHÙA CÁI BẦU – ĐỀN CỬA ÔNG – CHÙA BA VÀNG - YÊN TỬ 2N

1.150.000

1.250.000

ĐỀN CỬA ÔNG – CHÙA CÁI BẦU - CÔ BÉ CỬA SUỐT-CHÙA BA VÀNG 1N

470.000

500.000

ĐỀN CỬA ÔNG – YÊN TỬ 2N

1.150.000

1.250.000

ĐỀN CỬA ÔNG – CHÙA CÁI BẦU – ĐỀN CÔ BÉ CỬA SUỐT  1N

450.000

470.000

ĐỀN CỬA ÔNG – ĐỀN CÔ BÉ CỬA SUỐT  1N

450.000

470.000

YÊN TỬ 1N

390.000

420.000

YÊN TỬ - HẠ LONG 2N

1.050.000

1.150.000

ĐỀN CỬA ÔNG- CÔ BÉ CỬA SUỐT- CHÙA CÁI BẦU-BA VÀNG- CS- KIẾP BẠC 2N

1.150.000

1.250.000

ĐỀN CỬA ÔNG – CHÙA YÊN TỬ - CHÙA BA VÀNG 2N

1.150.000

1.250.000

ĐỀN CÔN SƠN – KIẾP BẠC – YÊN TỬ 2N

1.090.000

1.190.000

ĐỀN CÔN SƠN – KIẾP BẠC – ĐỀN CHU VĂN AN 1N

400.000

420.000

ĐỀN CHÙA TẠI TUYÊN QUANG 1N

420.000

450.000

Messenger zalo Phone