Báo giá

Báo giá tour du lịch biển Miền Bắc

Báo giá tour du lịch biển Miền Bắc. Khách đoàn

Báo giá tour du lịch biển Miền Bắc khách đoàn

CHƯƠNG TRÌNH

KHÁCH SẠN

GIÁ ĐẦU TUẦN

HN – BIỂN CÁT BÀ - ( 3N2Đ )

2, 3, 4*

 

HN – RESORT SUNRISE CÁT BÀ - ( 3N2Đ )

RESORT 4*

 

HN - BIỂN VÂN ĐỒN – ĐẢO QUAN LẠN  ( 3N2Đ ) - ( 4N3Đ)

2*

 

HN – BIỂN HẢI HÒA  ( 3N2Đ ) - ( 4N3Đ)

2*

 

HN – BIỂN HẢI TIẾN - ( 2N1Đ) – ( 3N2Đ )

2, 3, 4*

 

HN – BIỂN ĐẢO CÔ TÔ - ( 3N2Đ )

2*

 

HN - BIỂN HẠ LONG–CÁT BÀ - ( 3N2Đ) – NGỦ TÀU + KS 3* CÁT BÀ

3*

 

HN - BIỂN HẠ LONG – ( 3N2Đ)

2, 3, 4*

 

HN - RESORT FLC HẠ LONG – ( 2N1Đ) – ( 3N2Đ)

RESORT 5*

 

HN - RESORT VINPEARL HẠ LONG  ( 2N1Đ) – ( 3N2Đ)

RESORT 5*

 

HN - RESORT FLC  SẦM SƠN  – ( 2N1Đ) - ( 3N2Đ)

RESORT 5*

 

HN - BIỂN SẦM SƠN - ( 2N1Đ ) – ( 3N2Đ)

2, 3, 4*

 

HN - BIỂN CỬA LÒ – QUÊ BÁC ( 3N2Đ ) - ( 4N3Đ) – Ô TÔ

2, 3, 4*

 

HN - BIỂN CỬA LÒ – QUÊ BÁC ( 3N4Đ ) - ( 4N5Đ ) - TÀU HỎA NẰM K6

2, 3, 4*

 

HN - BIỂN THIÊN CẦM  - ( 4N3Đ)

2, 3*

 

HN – HÒN DÁU RESORT( 2N1Đ) – ( 3N2Đ)

RESORT 4*

 

HN – MÓNG CÁI – BIỂN TRÀ CỔ - ( 4N3Đ)

2, 3*

 

HN -VŨNG CHÙA–BIỂN NHẬT LỆ - THIÊN ĐƯỜNG ( 4N5Đ) - TÀU K6

2, 3, 4*

 

HN – BIỂN NHẬT LỆ - BIỂN CỬA TÙNG - ( 4N5Đ) - TÀU HỎA NẰM K6

2, 3, 4*

 

HN -VŨNG CHÙA-QUẢNG BÌNH-HUẾ - ĐÀ NẴNG - ( 6N5Đ) - ĐI Ô TÔ

2, 3, 4*

 

HN – HUẾ - BIỂN LĂNG CÔ ( 4N5Đ) - TÀU HỎA NẰM K6

2, 3, 4*

 

HN -VŨNG CHÙA–BIỂN NHẬT LỆ - THIÊN ĐƯỜNG - CỬA LÒ ( 4N3Đ)

2, 3, 4*

 

HN -VŨNG CHÙA–BIỂN NHẬT LỆ - THIÊN ĐƯỜNG – VINH  ( 5N4Đ)

2, 3, 4*

 

XUYÊN VIỆT (15N14Đ) – (17N16Đ)

ĐI Ô TÔ - VỀ MÁY BAY

2, 3, 4*

 

Messenger zalo Phone