Báo giá

Báo giá tour ghép khách lẻ du lịch Châu Á

TOUR GHÉP KHÁCH LẺ - QUỐC TẾ KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY

TOUR GHÉP KHÁCH LẺ - QUỐC TẾ KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY

CHƯƠNG TRÌNH

LỊCH KHỞI HÀNH

GIÁ TOUR

HÀN QUỐC 5N4Đ

BAY JEJU AIRLINES

31/5;  5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28/6

3, 10, 12, 17, 19, 24/7

12.490.000

HÀN QUỐC 5N4Đ

BAY VIETJET AIRLINES

22, 29/5; 5, 12, 19, 26/6; 3, 10/7

8, 22, 29/6

11.990.000

12.490.000

HÀN QUỐC 5N4Đ - BAY VIETJET AIRLINES

HÀN QUỐC – ĐẢO JEJU - 6N5Đ  - BAY JEJU AIRLINES

28/5;  11, 25/6;  9/7;  27/8;  24/9

16/7

11.990.000

19.900.000

BẮC KINH 4N3Đ 

BAY VIETNAM AIRLINES

6, 11, 13, 20, 27/6;  4, 11, 18, 25/7

6, 8, 15, 20, 22/8

9.290.000

9.290.000

 BẮC KINH – THƯỢNG HẢI 5N4Đ

BAY VIETNAM AIRLINES

19, 26/5

2, 16, 23, 30/6

15.800.000

16.800.000

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN- BẮC KINH  7N6Đ 

BAY MACAU AIRLINES

12, 26/6;  17/7;  21/8;  18/9; 

9, 16, 23/10;  6, 20/11;  11, 25/12

14.900.000

BẮC KINH – TH – HC – TÔ CHÂU 7N6Đ   

BAY VIETNAM AIRLINES

11, 16, 18, 25, 30/5

 

17.490.000

 

BẮC KINH – TH – HC – TÔ CHÂU 7N6Đ 

BAY VIETNAM AIRLINES

8, 13, 17, 22, 27, 29/6

6, 9, 13, 18, 27, 30/7

5, 10, 15, 20, 29/8

 

18.490.000

BẮC KINH – TH – HC – TÔ CHÂU 7N6Đ 

BAY VIETNAM AIRLINES

10, 12, 17/9

21, 23/9

16.490.000

17.490.000

CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG –  BAY MU AIR

7, 14, 21, 28/8

5, 12, 19, 26/7;  2, 9, 16, 23, 30/8

16.990.000

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHÙ DUNG TRẤN 6N5Đ – Ô TÔ + TÀU HỎA

28/5; 11, 26/6;  2, 16, 30/7; 6, 20/8

6.990.000

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI 6N5Đ – BAY CZ AIRLINES

2, 16, 23, 30/6;  14, 21, 28/7

11, 25, 28/8

11.690.000

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI 5N4Đ – BAY VIETJET AIRLINES

3, 10, 17, 24/6

1, 8, 15, 22, 29/7;   5, 12, 19, 26/8

10.990.000

TRÙNG KHÁNH – TÂY TẠNG 6N5Đ

BAY CZ AIRLINES

10, 24/5;  14/6; 8, 18/10

18/7; 28/8; 18/9; 8, 22/11; 26/12

25.900.000

28.900.000

NGŨ ĐẠI DANH SƠN TRUNG HOA 11N10Đ

 

40.800.000

BHUTAN 5N4Đ – BAY BHUTAN AIRLINES

 

44.800.000

Messenger zalo Phone