Báo giá

Báo giá tour du lịch Châu Á - Châu Âu

Tour ghép khách lẻ Quốc tế các nước Châu Á , Châu Âu khởi hành hàng ngày

TOUR GHÉP KHÁCH LẺ - QUỐC TẾ KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY

CHƯƠNG TRÌNH

LỊCH KHỞI HÀNH

GIÁ TOUR

HONG KONG  4N3Đ - BAY VIETNAM AIRLINES

7, 28/6

14.990.000

DUBAI  6N5Đ

BAY EMIRATES***** AIRLINES

23/5; 1, 19/6; 16/7; 13, 20/8; 24/9

8, 22/10; 5, 19, 26/11; 3, 17, 24/12

22.900.000

23.900.000

THỔ NHĨ KỲ  9N8Đ

BAY TURKISH AIRLINES

1, 19, 29/6;  13, 20/7

8/8; 25/9

31.900.000

MOSCOW – SAINTPETERBURG  8N7Đ  

BAY AEROFLOT AIRLINES

10/5 – Khuyến mại

24/5

44.900.000

46.900.000

MOSCOW – SAINTPETERBURG (ĐÊM TRẮNG)  8N7Đ  BAY AEROFLOT AIRLINES

6, 14, 21, 28/6;  5,12, 19, 26/7

2, 9, 16, 23/8

47.900.000

MOSCOW – SAINTPETERBURG (MÙA THU LÁ VÀNG) 8N7Đ – BAY AEROFLOT AIRLINES

6, 14, 20, 27/9

12/10 – Khuyến mại

18, 25/10

46.900.000

43.900.000

45.900.000

MOSCOW – SAINTPETERBURG (Xứ bạch dương mùa tuyết rơi)) 8N7Đ – BAY AEROFLOT AIRLINES

15/11 – Khuyến mại

1, 8, 22/11

42.900.000

44.900.000

MOSCOW – SAINTPETERBURG  9N8Đ BAY VN AIR

7/9  – Khuyến mại

45.900.000

MOSCOW – SAINTPETERBURG 9N8Đ (ĐÊM TRẮNG)  

BAY VIETNAM AIRLINES

1, 8/6;  18, 23, 25, 27/7

1, 8, 10, 17, 24, 29, 31/8

51.900.000

MOSCOW – SAINTPETERBURG 9N8Đ (ĐÊM TRẮNG)  

BAY VIETNAM AIRLINES

13, 15, 20, 22, 27, 29/6

4, 11, 13, 16/7

52.900.000

PHÁP – BỈ - HÀ LAN – ĐỨC  9N8Đ

BAY TURKISH AIRLINES

8/6;  20/7

10/8

49.900.000

PHÁP – THỤY SỸ -Ý  10N9Đ

BAY QR AIRLINES

11/5

25/5;  13/7;  25/9;  10/10

49.900.000

56.900.000

PHÁP – THỤY SỸ -Ý  10N9Đ

BAY QR AIRLINES

4/6;  23/7;  1, 24/8

29/6;  20/7;  8/8

14/9

57.900.000

59.900.000

51.900.000

PHÁP – THỤY SỸ -Ý – VATICAN 11N10Đ – BAY QR AIR

16/5;  6/6

4/7;  13/8

49.900.000

51.900.000

Ý – SLOVANIA – HUNGARY – ÁO – SÉC  10N9Đ

BAY TURKISH AIRLINES

27/5;  17/7

15/6;  1/8

53.900.000

56.900.000

Messenger zalo Phone