Báo giá

Báo giá tour du lịch các nước Châu Âu , Đông Âu

Báo giá tour du lịch các nước Châu Âu , Đông Âu khởi hành hàng ngày

TOUR GHÉP KHÁCH LẺ - QUỐC TẾ KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY

CHƯƠNG TRÌNH

LỊCH KHỞI HÀNH

GIÁ TOUR

ANH – SCOTLAND  9N8Đ

6, 20/6

11, 25/7;  8, 22/8;  5, 26/9

57.900.000

59.900.000

Ý – SLOVANIA – HUNGARY – ÁO – SÉC – BERLIN -11N10Đ - BAY TURKISH AIRLINES

15/6;  1/8

56.900.000

INSTABUL – PHÁP – THỤY SỸ - Ý  9N8Đ

BAY TURKISH AIRLINES

29/6;  18/10

52.900.000

INSTABUL – PHÁP – THỤY SỸ - Ý  11N10Đ

BAY TURKISH AIRLINES

1, 29/6;  20/7

8/8;  25/9

59.900.000

 

PHÁP – BỈ - HÀ LAN – ĐỨC – THỤY SỸ - Ý  13N12Đ

BAY TURKISH AIRLINES

20/7;  10/8

73.900.000

TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA – MAROC  12N11Đ

13/9;  16/10;  12/11

79.900.000

ĐAN MẠCH – NA UY – THỤY ĐIỂN – PHẦN LAN 10N9Đ BAY TURKISH AIRLINES

17/7;  21/8;  18/9;  23/10

68.900.000

PHÁP – THỤY SỸ - Ý 10N9Đ

BAY TURKISH AIRLINES

25/5;  13/7;  25/9;  10/10

4/6; 23/7; 1+24/8

56.900.000

57.900.000

SYDNEY – MELBOURNE – CANBERRA  6N5Đ

BAY VIETNAM AIRLINES

25/5;  11/6

44.900.000

SYDNEY – MELBOURNE – CANBERRA  7N6Đ

BAY VIETNAM AIRLINES

15/3;  12/4;  10, 28/5;  14/6

5/7;  16/8;  24/9;  25/10

24/5;  30/7;  4, 15/8

46.900.000

46.900.000

44.900.000

BALI  5N4Đ

8, 22/6;  12, 27/7

15.900.000

MALDIVES  5N4Đ

15, 23/5;  5, 27/6;  8/8

30.800.000

ISAREL – JORDAN  9N8Đ

2/6

63.900.000

BALKANS  10N9Đ

9/9;  7/10;  30/10;  12/11

63.900.000

ẤN ĐỘ 6N5Đ

 

25.800.000

ẤN ĐỘ - NEPAL 10N9Đ

 

34.500.000

SRI LANKLA 6N5Đ

 

29.500.000

MỸ (LIÊN TUYẾN ĐÔNG, TÂY)  10N9Đ

BAY CHINA HOẶC EVAR AIRLINES

8/6;  2/7;  15, 17/9

8/10;  24/11

20/10;  8/11;  22/12

57.900.000

54.900.000

56.900.000

Messenger zalo Phone